Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
O B C E  &  M Ě S T A
:: UHERSKÉ HRADIŠTĚ ::

Úvodní stránka obce nebo města Historie obce nebo města Turistika, památky, zajímavosti... Objekty, instituce a firmy působící v obci/městě Kultura, služby, aktivity Spolky, kluby, sdružení Fotogalerie obce nebo města Ostatní informace o sídle

        Leží v údolní nivě řeky Moravy, je správním centrem stejnojmenného okresu. Úrodná půda a mírné klimatické podmínky vytvářely vhodné předpoklady pro rané osídlení, které je zde doloženo od starší doby kamenné. Toto území se v dávné minulosti stalo i významnou křižovatkou, přes niž vedly obchodní cesty. Zde, na trase tzv. jantarové cesty, vznikl v 8. a 9. století důmyslný ostrovní pevnostní systém.Tři původně pusté ostrovy v řece Moravě byly na počátku 9. století osídleny slovanským lidem, stěžejní úlohu měl přitom tzv. Svatojiřský ostrov, na němž stávala kaple sv. Jiří. Sídelní areál o celkové ploše 266 ha na území dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřil nepochybně k centrům Velké Moravy, v němž byla sjednocena mocenská správa, řemeslná výroba a obchod i nábožensko kulturní sféra. Po zániku Velké Moravy význam tohoto centra pominul. Na strategický význam ostrova v blízkosti brodu přes řeku Moravu při ochraně hranic českého království upozornil zhoubný kumánský vpád v roce 1253. Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě, která náležela velehradskému klášteru, aby ochraňovalo nejen konvent, ale zejména hranici. Obyvatelstvo nového města tvořili osadníci z blízkých trhových vsí, královských Kunovic a klášterního Veligradu (Staré Město). Dvojí osídlení předurčilo vzhled města, v jehož středu vznikla dvě náměstí. Základní plán města navazoval pravděpodobně na původní slovanské osídlení, v jádru města byl dodržen charakteristický středověký geometrismus, při okrajích se ulice svým tvarem přizpůsobovaly městskému opevnění. V průběhu staletí prodělalo město dlouhý a složitý historický vývoj, narušovaný neustálými nájezdy a boji s nepřáteli českého státu. Proto již od svého vzniku bylo Uherské Hradiště opevňováno jednotlivými obrannými systémy, které byly soustavně zdokonalovány. Největšího rozmachu dosáhlo město v 15. a 16. století, kdy mu byla udělena četná privilegia a výsady. Za věrnost, kterou město osvědčilo v dobách bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a poté Vladislavem Jagellonským a uherským králem Matyášem Korvínem, obdrželo město nově upravený městský znak a právo pečetit listiny červeným voskem. V následujících stoletích se Hradiště stalo častým terčem nepřátelských nájezdů i průchodiskem armád, v 16. století odolávalo kumánským hordám, v 17. století vojenským střetům zejména v době třicetileté války, tureckým vpádům na přelomu 17. a 18. století a útrapám spojeným s pruským tažením v 1. polovině 18. století. Za celou svou dlouhou historii bylo město pouze jedenkrát skutečně dobyto, stalo se tak v roce 1742 pruskými vojsky. Funkci pevnosti přestalo město plnit o čtyři desetiletí později, avšak ještě dlouho zůstávalo sevřeno ve svých hradbách. K postupnému rozrůstání města vně hradeb dochází teprve ve 40. letech 19. století. V té době plnilo město funkci správního, soudního, obchodního i kulturního centra regionu. Národnostní vření a boj za český charakter podnítil ve druhé polovině 19. století vznik nejrůznějších národně orientovaných spolků a korporací. V roce 1884 bylo v Uherském Hradišti založeno české gymnázium, které se stalo první českou střední školou na Slovácku. Konec 19. a počátek 20. století přinesl řadu dalších změn v podobě města. Hospodářsky ovšem Uherské Hradiště zaostávalo, zůstalo nadále převážně městem úřednickým. Teprve poválečná obnova po skončení 2. světové války přinesla městu vznik velkých konzervárenských, ale i strojírenských podniků a další rozvoj hospodářského života. Dnes patří Uherské Hradiště mezi přední města jihovýchodní Moravy s bohatou kulturní tradicí. Turistickou atraktivnost města zvyšuje i jeho okolí s téměř nenarušeným přírodním zázemím v podhůří Chřibů a Bilých Karpat a zbytcích lužních lesů. Sousedství s poutním Velehradem, velkomoravskými lokalitami ve Starém Městě či na hoře sv. Klimenta u Osvětiman, ale i s hradem Buchlovem a zámkem v Buchlovicích, stejně jako tradičními národopisně bohatými lokalitami z něj činí přitažlivé město pro naše i zahraniční turisty.

 Profil sídla 
    sídlo: UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 Kód ZUJ:  
 Počet obyvatel:  
 Rozloha katastru:  
 Nadmořská výška:  
 Souřadnice GPS:  
 Starosta:  
 Kontakt:  Masarykovo nám. 19 , 686 01 Uherské Hradiště 1
 Telefon:  572 525 111
 Fax:  572 551 071
 E-mail:  meu@mesto-uh.cz
 Oficiální WWW obce:  http://www.mesto-uh.cz
 Poloha obce/města:  
 Školství:  
 Pošta:  686 01 Uherské Hradiště 1
Kulturní nebo společneské akce a pořady v sídle
Přidatditovat informace k tomuto sídlu
Památky východní Moravy
2001-2024  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů